RPH Bahasa Malaysia Thn 1

Tahun : 1
Masa  : 30 minit
Tajuk  : Kebersihan Diri
Obj     : Pada akhir P&P, murid dapat
              i. menggunakan kata nama am yang mengandungi dua atau lebih
                suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai situasi.
              ii. membaca dan menyenaraikan kata nama am mengikut
                 kategori.

Langkah /Masa
Aktiviti P&P
Catatan

Set Induksi
(3 minit)


 1. Murid membaca seni kata lagu yang ditunjukkan oleh cikgu.
 2. Murid menyanyikan lagu  dengan rentak seni kata lagu "Bangun Pagi Gosok Gigi" secara beramai-ramai.
 3. Guru mengemukakan tajuk pelajaran pada hari ini iaitu ‘Kata Nama Am’.

Nilai:
Menjaga Kebersihan

BBM:
Lagu Kebersihan

Langkah 1
(7 minit)


 1. Guru memberi penerangan mengenai kategori kata nama am iaitu tempat, benda, orang, binatang.
 2. Murid menyebut kata nama am yang terdapat dalam lagu.
 3. Guru meminta murid mengangkat tangan sebelum menyebut kata nama am tersebut.
 4. Murid menyebut semula kata nama am yang dipamerkan oleh guru secara kelas.
tikus    sabun    sekolah    bapa    bilik


Nilai:
Berdisiplin

 BBM:
Kad Perkataan

Langkah 2
(10 minit)


 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk menjalankan permainan “Peti Undi”.
 2. Setiap kumpulan diberi sebuah kotak yang mengandungi pelbagai kad kata nama am.
 3. Murid diminta memilih satu kata nama am lalu memasukkan ke dalam kotak yang disediakan mengikut kategori setelah muzik dihentikan.
 4. Murid menampalkan kad-kad tersebut pada papan hitam mengikut kategori.
 5. Murid membaca kad kata nama am mengikut kategori secara kelas.

Nilai:
Bekerjasama

BBM:
Kad kata nama am
kotak

Langkah 3
(8 minit)


 1. Setelah membaca kata nama am secara kelas, guru mengagihkan lembaran kerja.
 2. Murid diminta menyenaraikan kata nama am mengikut kategori pada lembaran kerja.
 3. Bincangkan jawapan secara kelas.

Nilai:
Berdisplin

BBM:
Lembaran kerja

Penutup
(2 minit)
 1. Guru membimbing murid untuk menceritakan semula pembelajaran hari ini.


Refleksi : 
      Hari ini saya telah mengadakan sesi pengajaran yang berkaitan dengan kemahiran kata nama am. Pada langkah set induksi, murid-murid  melibatkan diri dengan aktif. Mereka berasa seronok semasa menyanyikan lagu ini. Pada langkah satu, murid-murid dapat menyatakan kata nama am mengikut kategori setelah saya memberi penerangan. Ini telah meyakinkan saya untuk mengajar topik ini. Seterusnya saya telah menjalankan permainan "Peti Undi". Tujuan permainan ini dijalankan ialah untuk mengukuh lagi kemahiran yang diajar pada hari ini. Saya tahu objektif pengajaran pada hari ini tercapai kerana murid-murid dapat menyiapkan lembaran kerja yang diedarkan ini.

Lagu Kebersihan

Bangun pagi gosok gigi,
Cuci muka dan mandi,
Guna sabun agar wangi,
Ke sekolah senang hati.

Kakak bangun kemas bilik,
Agar bersih dan rapi,
Ibu masak bapa makan,
Pergi kerja suka hati.

Kakak suka bela kucing,
Semua tikus pun lari,
Keluarga saya suka hati,
Rumah bersih berseri.Lembaran Kerja
       Baca perkataan di bawah.
 kakak       gigi        tikus       bapa        kucing
 kipas        ikan       datuk      nenek      rumah
 bilik        sabun      kedai      tuala       arnab


      Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan.

Orang
Binatang
Benda
TempatRPH Bahasa Malaysia Thn 2

Langkah /Masa
Aktiviti P&P
Catatan

Set Induksi
(3 minit)


 1. Guru menunjukkan gambar laungan merdeka.
 2. Guru meminta murid untuk memerhatikan gambar tersebut dan bersoal jawab dengan murid.
 3. Guru mengemukakan tajuk pelajaran pada hari ini iaitu ‘Tokoh Kemerdekaan’.

Nilai:
Menghormati dan menghargai


BBM:
Kad gambar

Langkah 1
(10 minit)

 1. Guru meminta murid mengeluarkan buku teks.
 2. Murid membaca buku dengan sebutan dan interasi yang betul.
 3. Guru menerangkan biodata dan sumbangan tokoh kemerdekaan berdasarkan petikan.
 4. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan teks yang dibaca dan membimbing murid mengenali tokoh kemerdekaan.

Nilai:
Bersyukur


BBM:
Buku teks

Langkah 2
(8 minit)


 1. Guru menunjukkan gambar-gambar tokoh kemerdekaan.
 2. Guru meminta murid menyebutkan nama tokoh tersebut kemudian nyatakan sumbangan beliau.
 3. Murid dikehendaki mengangkat tangan sebelum menjawab soalan.

Nilai:
Berdisiplin

BBM:
Kad gambar  & Kad nama tokoh

Langkah 3
(6 minit)


 1. Menjalankan permainan "Cari Kawan".
 2. Guru membekalkan kad gambar tokoh dan kad nama tokoh kepada setiap murid.
 3. Murid diminta untuk memadankan kad gambar dan kad nama tersebut setelah muzik berhenti.
 4. Perbincangan dijalankan selepas permainan dijalankan.
 5. Guru memberi pujian kepada semua murid.

Nilai:
Berdisplin


BBM:
Radio, CD

Penutup
(3 minit)

 1. Guru membimbing murid untuk menceritakan semula pembelajaran hari ini.
 2. Guru meminta  murid-murid menyiapkan lembaran kerja.

BBM:
Lembaran kerja

Refleksi :
          Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan aktiviti yang terpenting di dalam bilik darjah. Kejayaan dan kelemahan suatu proses pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada guru yang melaksanakannya. Pada hari ini, saya telah menjalankan makropengajaran yang bertajuk “Tokoh Kemerdekaan” dalam kelas tahun 2 dan jumlah muridnya seramai 10 orang sahaja.
Pada langkah set induksi, murid tidak kenal akan tokoh dalam gambar yang saya tunjukkan tetapi mereka memahami situasi tersebut kerana mereka dapat menjawab soalan kedua. Semasa P&P dijalankan, murid-murid melibatkan diri dengan aktif. Ini telah meyakinkan saya untuk mengajar topik ini. Pada langkah pertama, murid-murid dapat membaca petikan dengan sebutan yang betul tetapi saya perlu mengukuhkan lagi bacaan mereka tentang sebutan tahun. Saya telah mengubah rancangan pengajaran saya pada langkah yang kedua. Saya hanya meminta murid-murid mengenal dan menyebut nama tokoh sahaja kerana saya rasa murid-murid susah untuk menyatakan sumbangan tokoh tanpa merujukkan buku teks. Setelah murid mengenal tokoh, saya menjalankan permainan untuk mereka. Oleh kerana sekolah saya ialah jenis SKM dan kawasan agak terhad, saya terpaksa juga menjalankan aktiviti ini dalam kelas dan kesannya tidak begitu baik kerana murid-murid tidak mempunyai ruang yang lebih untuk bergerak. Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi, saya akan menjalankan aktiviti ini di dewan sekolah supaya murid-murid dapat menjalankan permainan ini dengan lebih aktif lagi. 
Gambar Tokoh Kemerdekaan

Lembaran Kerja
Petikan Teks